Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1116416
  • Do końca roku: 22 dni
  • Do wakacji: 195 dni

Zagadnienia

Grudzień

 

Tematyka kompleksowa:

  1. Odwiedziny Mikołaja
  2. Zima jest coraz bliżej
  3. i 4. Magia świąt

 

Zadania wychowawcze:

- poznawanie oznak zimy

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

- poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy

- wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu

- wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia

- poznawanie i kultywowanie tradycji rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- odkrywanie liter: l, y, r , k,

- budzenie zainteresowania literami,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- odkrywanie zapisów cyfrowych liczb: 0, 7,

- rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

- rozwijanie myślenia matematycznego,

- rozwijanie umiejętności przeliczania,

- określanie i porównywanie liczebności zbiorów,

- utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo

- rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

- rozwijanie umiejętności dążenia do słownych skojarzeń,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek słuchowych,

- rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- kreślenie i nazywanie kierunków w przestrzeni,

- poszerzanie doświadczeń plastycznych,

- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.