Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1116573
 • Do końca roku: 22 dni
 • Do wakacji: 195 dni

ZAGADNIENIA

GRUDZIEŃ  

 

Tematyka zajęć: 

 1. ODWIEDZINY MIKOŁAJA 
 2. ZIMA JEST CORAZ BLIŻEJ 
 3. MAGIA ŚWIĄT   

FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA: 

 • nabywa płynności ruchów rąk, 
 • wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych, 
 • przewiduje skutki wynikające z niebezpiecznych zabaw i zachowań, 
 • samodzielnie używa wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizuje sobie stanowisko pracy i porządkuje je po zakończeniu prac, 
   

EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA: 

 • szanuje potrzeby innych, jest empatycznym, godzi się z porażką, 
 • podejmuje próby samodzielnego rozwiązania problemu,  
   

SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA: 

 • wykazuje inicjatywę w sytuacjach nowych, nieznanych, 
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości, 

 POZNAWCZY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA: 

 • rozpoznaje i nazywa literę l, L, y, Y, r, R: małą i wielką, drukowaną i pisaną w toku zabaw, 
 • rozpoznaje zapisy cyfrowe liczb 0, 7,  
 • porównuje liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >, 
 • porównuje wybrane tradycje różnych narodowości, 
 • posługuje się poprawną mową, formułuje dłuższe wypowiedzi na ważne tematy, 
 • rysuje literopodobne szlaczki na dużych płaszczyznach i w liniaturze, 
 • nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia, miesięcy; określa aktualną porę roku, miesiąca, dnia tygodnia, 
 • układa historyjkę obrazkową, opowiada o niej, dopowiada jej zakończenie,