Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1116441
 • Do końca roku: 22 dni
 • Do wakacji: 195 dni

Zagadnienia

Grudzień
 
 
Tematyka  kompleksowa:
 
1. Odwiedziny Mikołaja
2. Zima coraz bliżej
3. i 4. Magia świąt

 

Zadania wychowawcze:

 • Zapoznanie z tradycjami mikołajkowymi na świecie.
 • Kultywowanie polskich tradycji.
 • Zapoznanie z pracą wolontariusza.
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.
 • Określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu.
 • Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat form składanie sobie życzeń oraz treści życzeń.
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego.
 • Poznawanie litery l, y, r  – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie ze znakami matematycznymi: <, >, =
 • Rozwijanie umiejętności swobodnego ruchu i orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia kodów.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 0, 7
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności dekorowania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia ruchowe.