Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1116521
 • Do końca roku: 22 dni
 • Do wakacji: 195 dni

Zagadnienia

GRUDZIEŃ

 

Tematyka tygodnia

 1. Idzie Mikołaj z prezentami
 2. Nadchodzi zima
 3. i 4. W oczekiwaniu na święta

 

Zadania wychowawcze:

 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej poprzez wykonanie prac plastycznych. 
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
 • Używanie określeń: małymniejszynajmniejszydużywiększynajwiększy.
 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych. 
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Zapoznanie ze zwyczajami mikołajkowymi.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słowno- logicznych.
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
 • Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długikrótki.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków, dzielenie się opłatkiem, ubieranie choinki .
 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.
 • Rozumienie określeń: na górzena dolewysokonisko.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.